Tingkat Pendapatan Petani

Tahun 2010-2013

No Tingkat Pendapatan Petani Satuan 2010 2011 2012 2013
1. Padi % 19.95 23.00 22.50 17.20
2. Perkebunan % 18.50 29.88 22.80 24.65
3. Ternak % 20.75 21.78 22.33 22.82
4. Perikanan % 19.20 20.81 100 23.62


Grafik Perbandingan Tingkat Pendapatan Petani Padi/Perkebunan/Peternakan/Perikanan Tahun 2010:

Tingkat Pendapatan Petani